Tuomas Koivistosta Turun Työnantajain Yhdistyksen uusi puheenjohtaja

26.1.2024

Tuomas Koivistosta Turun Työnantajain Yhdistyksen Uusi Puheenjohtaja

Turun työnantajain Yhdistys ry on toiminut jo vuodesta 1898 alueemme työnantajien edunvalvojana ja yritysystävällisen ilmapiirin kehittäjänä. Tehtävämme on nostaa esiin keinoja, joilla työllistämisen ja yrittämisen edellytyksiä voidaan parantaa ja sitä kautta lisätä Turun alueen yhteistä hyvinvointia kaikille.

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Tomi Taipale on luovuttanut paikkansa piikkipaikalla yhdentoista ansiokkaan vuoden jälkeen. Tomi kehitti yhdistyksen toimintaa aktiivisesti tuoden mukanaan uusia jäseniä myös nuoremmasta ikäluokasta, laajentaen samalla osaamista ja toimialavalikoimaa yhdistyksen sisällä. Tomin aktiivisen toiminnan avulla on yhdistys päässyt nauttimaan valtakunnan merkittävimpien toimijoiden alustuksista, ja sitä kautta mahdollistanut mielipiteidemme pääsyn myös ylimpien päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Tomi jättää puheenjohtajan tehtävät tyytyväisenä niin mennen kuin tulevan suhteen.

Yhdistys ja sen jäsenet esittävät nöyrän kiitoksen Tomille ja uskovat pääsevänsä jatkossakin nauttimaan yhteisistä hetkistä, mutta nyt ilman johtamisen raskasta taakkaa.

”yksitoista vuotta puheenjohtajana on ollut antoisaa aikaa. Yhdistys on muuttunut paljon näiden vuosien aikana ja olemme fokusoineet toimintaa sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Olen yksi pitkäaikaisimmista puheenjohtajista ja onkin hyvä saada tuoretta verta viemään yhdistystä eteenpäin ja siihen tehtävään pidän Tuomasta oikeana henkilönä.”

Uutena puheenjohtajana aloittaa Tuomas Koivisto joka jäsenistön yksimielisellä tuella jatkaa yhdistyksen uudistusta vastaamaan entistä enemmän vaatimuksia, joita varsin tiukat ajat ja olosuhteet edellyttävät.

Tuomas edustaa tekijänä nuorempaa polvea ja on jo toiminnallaan yhdistyksen hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana puhaltanut uutta energiaa rattaisiimme.

Yhdistys toivottaa uuden puheenjohtajan tervetulleeksi ja odottaa malttamattomana kehitystyön jatkumista entistä tuoreimmin ajatuksin.

”Olen erittäin kiitollinen tuesta ja luottamuksesta, mitä olen Tomilta ja koko jäsenistöltä saanut. Olen päässyt seuraamaan Tomin johtamista läheltä ja oppinut häneltä paljon. Viimeiset pari vuotta yhdistyksen varapuheenjohtajana ovat olleet opettavaisia ja odotan innolla seuraavaa vaihetta puheenjohtajana. En aio täyttää Tomin saappaita, vaan tuon omat mukanani. Tavoitteemme on jatkaa oikeaksi todettua suuntaa ja toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme löytää yhdistykseen mukaan seuraavan polven dynaamisia yrittäjiä ja tekijöitä, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa ja luomassa hyvää Turun alueen elinkeinoelämässä. Lopuksi haluan vielä kiittää Tomia ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä yhdistyksen hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa.”