Tiedote puheenjohtajan vaihdoksesta + Boreniuksen lounasseminaarikutsu

13.2.2024

Puheenjohtajan vaihdos

Turun työnantajain Yhdistys ry on toiminut jo vuodesta 1898 alueemme työnantajien edunvalvojana ja yritysystävällisen ilmapiirin kehittäjänä. Tehtävämme on nostaa esiin keinoja, joilla työllistämisen ja yrittämisen edellytyksiä voidaan parantaa ja sitä kautta lisätä Turun alueen yhteistä hyvinvointia kaikille.

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Tomi Taipale on luovuttanut paikkansa piikkipaikalla yhdentoista ansiokkaan vuoden jälkeen. Tomi kehitti yhdistyksen toimintaa aktiivisesti tuoden mukanaan uusia jäseniä myös nuoremmasta ikäluokasta, laajentaen samalla osaamista ja toimialavalikoimaa yhdistyksen sisällä. Tomin aktiivisen toiminnan avulla on yhdistys päässyt nauttimaan valtakunnan merkittävimpien toimijoiden alustuksista, ja sitä kautta mahdollistanut mielipiteidemme pääsyn myös ylimpien päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Tomi jättää puheenjohtajan tehtävät tyytyväisenä niin mennen kuin tulevan suhteen.

Yhdistys ja sen jäsenet esittävät nöyrän kiitoksen Tomille ja uskovat pääsevänsä jatkossakin nauttimaan yhteisistä hetkistä, mutta nyt ilman johtamisen raskasta taakkaa.

Uutena puheenjohtajana aloitti Tuomas Koivisto joka jäsenistön yksimielisellä tuella jatkaa yhdistyksen uudistusta vastaamaan entistä enemmän vaatimuksia, joita varsin tiukat ajat ja olosuhteet edellyttävät.

Tuomas edustaa tekijänä nuorempaa polvea ja on jo toiminnallaan yhdistyksen hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana puhaltanut uutta energiaa rattaisiimme.

Linkki tiedotteeseen: https://turuntay.fi/ajankohtaista/tuomas-koivistosta-turun-tyonantajain-yhdistyksen-uusi-puheenjohtaja/

Turun Työnantajain yhdistyksen hallitus 2024

Turun Työnantajain yhdistyksen hallitus järjestäytyi vuodelle 2024 seuraavasti:

  • Tuomas Koivisto, puheenjohtaja
  • Ari Viitanen, I varapuheenjohtaja
  • Erkki Martin, II varapuheenjohtaja
  • Sami Lehtisalo, rahastonhoitaja, sihteeri
  • Kim Sjöholm, tiedottaja
  • Jari Savola, jäsen, sijoitustiimi
  • Risto Lehto, jäsen, sijoitustiimi
  • Jani Rokala, jäsen

Hallituksen ulkopuolisena sijoitustiimin jäsenenä lisäksi Arto Kallio.

Hallitus kokoontuu seuraavaksi 14.2.2024, minkä jälkeen jäsenistöä tiedotetaan tulevista tapahtumista.

Boreniuksen lounasseminaarikutsu 13.2.2024

Borenius järjestää USA-aiheisen lounasseminaaritilaisuuden Sokos Hotel Kupittaalla 13.2.2024 klo 11.00–13.00.

Keynote-puhujana AmChamin Mike Klyszeiko, joka kertoo USA:n markkinoista suomalaisille yhtiöille sekä myös alueellisesti USA:n markkinoista. Boreniuksen osakas Juha Koponen käy läpi seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioiin USA:han etabloiduttaessa ja siellä operoitaessa.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: https://communications.borenius.com/9/856/landing-pages/turku-rsvp-blank.asp

Turun Työnantajain yhdistyksen puolesta,
TUOMAS KOIVISTO